ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

15 เมษายน 2563
นางกอบแก้ว ตั้งจิตธรรม ประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องบริโภคแก่ผู้ปฏิบัติงานคัดกรองโควิด-19 ณบริเวณหน้าวัดไชโย อ.ไชโย

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

15 เมษายน 2563
นางกอบแก้ว ตั้งจิตธรรม ประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องบริโภคแก่ผู้ปฏิบัติงานคัดกรองโควิด-19 ณ อ.ไชโย

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

11 เมษายน 2563 
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม  พร้อมด้วยนายพรเทพ ฤทธิ์ฤดี นายอภิชาติ มุขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง สาธารณสุขอำเภอป่าโมก ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านตรวจ ในพี้นที่จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

11 เมษายน 2563 นายพรเทพ ฤทธิ์ฤดี นายอภิชาติ มุขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจพื้นที่เป้าหมาย และดตวจเยี่ยมด่านตรวจในจังหวัดอ่างทอง

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
16 เม.ย. 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า 50 ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 16 เม.ย. 63.zip
14 เม.ย. 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 14 เม.ย. 63.zip
14 เม.ย. 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ภายนอกและภายใน เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สสจ.อ่างทอง (e-bidding).pdf
08 เม.ย. 2020 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ File ประกาศร่าง 8 เม.ย. 63.rar
08 เม.ย. 2020 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๕๐ ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 8 เม.ย. 63.zip

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
23/03/2021 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชกา่รเพื่อเลื่อนระดับ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
18/03/2021 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
18/03/2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอป่าโมก
15/03/2021 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม
08/03/2021 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินบำรุง

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

PDF icon 20180326_025518.pdf

รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

PDF icon 20180326_025338.pdf

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)"

PDF icon 20180315_073120.pdf

ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

PDF icon S__6021132.pdf

โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ (30 ลูกบาศก์เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PDF icon ประกาศเชิญชวน ระบบประปา.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature