ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

10 เมษายน 2563
นางกอบแก้ว ตั้งจิตธรรม ประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องบริโภคแก่ผู้ปฏิบัติงานคัดกรองโควิด-19 ณ ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

10 เมษายน 2563
นางกอบแก้ว ตั้งจิตธรรม ประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องบริโภคแก่ผู้ปฏิบัติงานคัดกรองโควิด-19 ณ อ.แสวงหา

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

10 เมษายน 2563
นางกอบแก้ว ตั้งจิตธรรม ประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ ได้นำหน้ากากผ้าถวายแด่พระสงฆ์ ในเขตอำเภอแสวงหา

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

10 เมษายน 2563
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ซ้อมแผนรับผู้เดินทางเข้าพักในพื้นที่สำหรับการดูแล แบบ Local Quarantine โดยมีนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมซ้อมแผนดังกล่าวด้วย

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
27 มี.ค. 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศเชิญชวน 27 มี.ค. 63.zip
27 มี.ค. 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศเชิญชวน 27 มี.ค. 63.zip
24 มี.ค. 2020 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สสจ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สสจ.อ่างทอง.zip
20 มี.ค. 2020 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 20 มี.ค.63.zip
20 มี.ค. 2020 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 20 มี.ค.63.zip

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
23/03/2021 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชกา่รเพื่อเลื่อนระดับ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
18/03/2021 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
18/03/2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอป่าโมก
15/03/2021 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม
08/03/2021 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินบำรุง

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ (๓๐ ลูกบาศก์เมตร)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PDF icon ร่าง ประกาศจังหวัดอ่างทอง เชิญชวน.pdf

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง สสอ.สามโก้ ประจำปีงบประมาณ 2560

PDF icon 20180202_040923.pdf

กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุลคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการ

PDF icon 20180122_031522.pdf

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

PDF icon 20180110_020901.pdf

แต่ตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

PDF icon 20180104_084911.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature