ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

2 เมษายน 2563
นายพรเทพ ฤทธิฤดี และนายอภิชาติ มุขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และคณะเข้าตรวจเยี่ยมด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามจังหวัด

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

4 เมษายน  2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายเมธา การกสิขวิธี นางสาววันเพ็ญ ช้างเชื้อ นายพรเทพ ฤทธิฤดี นายอภิชาติ มุขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ออกตรวจเฝ้าระวังและให้คำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการระบาดโรค โควิด-19

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

1 เมษายน 2563
คณะแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นำโดย นางกอบแก้ว ตั้งจิตธรรม ประธานปม่บ้านสาธารณสุจจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำหน้ากากผ้าเพื่อถวายพระสงฆ์ในจังหวัดอ่างทองซึ่งถวายแด่ พระสงฆ์ในเขตอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 31 มีนาคม 2563
นายแพทย์สมยศ ศรีจารมัย สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมรับมือผู้ป่าวยโควิด -19 ของจังหวัดอ่างทอง
โดยมรยานพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ให้การตอนรับ 

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
09 ก.ย. 2019 ประกาศประกวดราคาซื้อการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (e-bidding) Package icon ประกาศ 9 ก.ย. 62.zip
27 ส.ค. 2019 ประกาศร่างงานซื้อการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (e-bidding) Package icon ประกาศร่าง27ส.ค.62.zip
01 เม.ย. 2019 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ๒ ชั้น พื้นที่ ๓๐๐ ตร.ม. PDF icon ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ๒ ชั้น พื้นที่ ๓๐๐ ตร.ม..pdf
18 มี.ค. 2019 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
15 มี.ค. 2019 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 2 ชั้น พื้นที่ 300 ตร.ม. ที่ รพ.สต.มหาดไทย อ.เมืองอ่างทอง จัวหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ PDF icon ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 2 ชั้น พื้นที่ 300 ตร.ม. ที่ รพ.สต.มหาดไทย.pdf

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
23/03/2021 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชกา่รเพื่อเลื่อนระดับ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
18/03/2021 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
18/03/2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอป่าโมก
15/03/2021 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม
08/03/2021 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินบำรุง

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

เผยแพร่ ประกาศ เจตจำนงค์ต่อต้านทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโก้

PDF icon เผยแพร่ประกาศ สสอ สามโก้.pdf

เผยแพร่แผนการใช้เงินงบประมาณ (จัดซื้อจัดจ้าง) ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ

PDF icon เผยแพร่ประกาศสสอวิเศษ-25ธค60.pdf

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพที่4 ประจำปีงบประมาณ 2561

PDF icon สำเนาคำสั่งกรรมการเขตสุขภาพ.pdf

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรงงสาธารณสุข แต่งตั้ง Chief Officer ประจำเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2561

PDF icon สำเนาคำสั่ง Chief officer.pdf

เผยแพร่แผนการใช้เงินงบประมาณ (จัดซื้อจัดจ้าง) ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโก้

PDF icon CCF18122560.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature