ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธสาสตร์สาธารณสุข ได้จัดประชุมถ่ายทอดแผนสุขภาพจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมรัตนศิริวิไล ชั้น7 โรงพยาบาลอ่างทอง โดยนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สถานที่ :
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 12 สิงหาคม 2563
นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
 

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 31 กรกฏาคม 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 และของดีจังหวัดอ่างทอง และปฏบัติหน้าที่คัดกรอง ที่จุดเข้าออกงาน และร่วมออกบูท นวด แพทย์แผนไทย ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 28 กรกฏาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นำโดย นายเมธา การกสิขวิธี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
20 ม.ค. 2021 รายงาน สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 PDF icon -แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ธ.ค.pdf, PDF icon หนังสือส่งพร้อมแบบรายงาน สขร. 1 ธ.ค. 63.pdf
15 ม.ค. 2021 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 15 ม.ค. 64.zip
15 ม.ค. 2021 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 15 ม.ค. 64.zip
14 ม.ค. 2021 ประกาศยกเลิกการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ PDF icon ประกาศยกเลิก.pdf
12 ม.ค. 2021 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง โรงพยาบาลป่าโมก PDF icon IT-01 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1.pdf, Package icon ประกาศและเอกสารเชิญชวน อาคารโรงวักฟอกโรงพยาบาลป่าโมก.zip

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
25/02/2021 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
25/02/2021 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2564
23/02/2021 บัญชีรายชื่อ ลจช ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ พกส
22/02/2021 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
16/02/2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ลจช เข้า พกส.

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

PDF icon บันทึกข้อความเสนอลงนามประกาศและขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์.pdf

ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

PDF icon ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2563.pdf

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค.pdf

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

PDF icon บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์.pdf

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

PDF icon รายงานวิเคราะห์การผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
1/2562

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ก.พ. 2562

PDF icon สรุป กวป. ก.พ. 62.pdf

6/2561

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 6 วันที่ 27 ธ.ค. 2561

PDF icon สรุปประชุม กวป.ครั้งที่ 6.pdf

5/2561

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 5 วันที่ 31 ต.ค. 2561

PDF icon 20181113_080009.pdf

4/2561

สรุปประชุม กวป. ครั้งที่ 4 วันที่ 31 ก.ค. 2561

PDF icon 20180810_041823.pdf

3/2561

สรุปประชุม กวป. ครั้งที่ 3 วันที่ 30 พ.ค. 2561

PDF icon 20180614_091343.pdf

หน้า

ครั้งที่ เรื่อง หนังสือเชิญ และวาระการประชุม สรุปวาระการประชุม รับรองผลการประชุม
4/2562 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 4 วันที่ 25 เม.ย. 2562 PDF icon สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.เมษายน 2562.pdf

3/2562 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 3 วันที่ 28 มี.ค. 2562 PDF icon สรุปรายงานการประชุมคกบ. มีนาคม 2562.pdf

2/2562 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ก.พ. 2562 PDF icon สรุป คกก.บริหารเดือนกุมภาพันธ์ 2562.pdf

1/2562 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ก.พ. 2562 PDF icon สรุป คกก.บริหารครั้งที่ 1.pdf

11/2561 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 11 วันที่ 25 ธ.ค. 2561 PDF icon สรุปประชุม คกก.ครั้งที่ 11.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature