ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

25 เมษายน 2563
นายอภิชาติ มุขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวร มหาราช ณ บริเวณวัดป่าโมกวรวิหาร

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

24 เมษายน 2563
นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย นายพรเทพ ฤทธิ์ฤดี นายอภิชาติ มุขประดับ รองนายแพทย์สารณสุขจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจตราในพื้นที่เพื่อตรวจสินค้าอุปโภคบริโภค และปฏิบัติการป้องกันเฝ้าระวัง ในพื้นที่ จังหวัดอ่างทอง 

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

24 เมษายน 2563
นางกอบแก้ว ตั้งจิตธรรม ประธานแมาบ้านสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ ออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องบริโภคแก้ผู้ปฏิบัติงานคัดกรองโควิด-19

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

24 เมษายน 2563
นางกอบแก้ว ตั้งจิตธรรม ประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ ได้นำหน้ากากผ้าถวายแด่พระสงฆ์ และสามเณร ในเขตจังหวัดอ่างทอง

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
19 พ.ค. 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
08 พ.ค. 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า 50 ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 8 พ.ค. 63.zip
30 เม.ย. 2020 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๕๐ ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 30 เม.ย. 63.zip
30 เม.ย. 2020 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๕๐ ปอนด์ PDF icon ยกเลิกประกาศ.pdf
28 เม.ย. 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 28 เม.ย. 63.zip

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
25/02/2021 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
25/02/2021 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2564
23/02/2021 บัญชีรายชื่อ ลจช ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ พกส
22/02/2021 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
16/02/2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ลจช เข้า พกส.

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ที่ 0135/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

PDF icon 20181105_085338.pdf

ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

PDF icon 20181011_073036.pdf

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

PDF icon 20181002_073903.pdf

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

PDF icon 20180815_015603.pdf

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข

PDF icon 20180806_090304.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
2/2560

5/2559

4/2559 File 5. สรุปรายงานการประชุม.docx

9/2558 File 5. สรุปการประชุม2.docx

8/58

หน้า

ครั้งที่ เรื่อง หนังสือเชิญ และวาระการประชุม สรุปวาระการประชุม รับรองผลการประชุม
5/2560 การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานครั้งที่ 5 PDF icon 080660-2.pdf

4/2560 การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานครั้งที่ 4 PDF icon 110560-1.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature