ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วัน/เดือน/ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง ลิงค์
25 ก.พ. 2564

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
25 ก.พ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์

Detail
25 ก.พ. 2564

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ

Detail
22 ก.พ. 2564

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง (P64020020558), (P6402220649) ปี พ.ศ. 2564

Detail
18 ก.พ. 2564

รายงาน สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2564

Detail
16 ก.พ. 2564

ประกาศประกวดราคาซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
15 ก.พ. 2564

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
11 ก.พ. 2564

ประกาศผูเชนะ การเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.ป่าโมก

Detail
09 ก.พ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

Detail
03 ก.พ. 2564

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 10 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สิ้นสุดวิจารณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2564

Detail
29 ม.ค. 2564

รายงาน สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม -  พฤศจิกายน 2563

Detail
26 ม.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ

Detail
25 ม.ค. 2564

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สิ้นสุด วิจารณ์ 28 มกราคม 2564

Detail
25 ม.ค. 2564

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
22 ม.ค. 2564

ประกาประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
20 ม.ค. 2564

รายงาน สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

Detail
15 ม.ค. 2564

สิ้นสุดวิจารณ์ 20 ม.ค. 2564

Detail
15 ม.ค. 2564

สิ้นสุดวิจารณ์ 20 ม.ค. 2564

Detail
14 ม.ค. 2564

ประกาศยกเลิกการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑

Detail
12 ม.ค. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง โรงพยาบาลป่าโมก

Detail

หน้า