ปิยะ สาหร่าย

สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง

สถานที่:
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง
วันที่ลงประกาศ: 03 มี.ค. 2563

      

สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 02 มี.ค. 2563

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดการเฝ้าติดตาม ตามลิ้งค์
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

สถานที่:
วัดเกาะ ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
วันที่ลงประกาศ: 09 ม.ค. 2563

การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน อำเภอโพธิ์ทอง จำนวน 110 คน 

หน้า

หน้า

วัน เดือน ปี หัวข้อ ไฟล์
22 มี.ค. 2563 แบบรายงานข้อมูลบุคคลที่มาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและจังหวัดอื่นๆ ไฟล์ แบบรายงานข้อมูลบุคคลที่มาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและจังหวัดอื่นๆ.xlsx
04 ก.พ. 2563 รวมเล่มเอกสารประกวด อสม.ระดับชาติ ปี 2563 ไฟล์ รวมเล่มประกวด อสม.ระดับชาติ.docx
04 ก.พ. 2563 นำเสนอประกวด อสม.ระดับชาติ ปี 2563 PDF icon สมบูรณ์อสม.ดีเด่น63.pdf
26 ธ.ค. 2562 คนโพธิ์ทองหุ่นสวยด้วยตัวเรา ไฟล์ คนโพธิ์ทองหุ่นสวยด้วยตัวเรา.xlsx
23 ธ.ค. 2562 นิเทศ คปสอ.โพธิ์ทอง รอบที่ 1 ปี 2563 PDF icon 621223 นำเสนอ รับการนิเทศ สสจ.อ่างทอง.pdf
07 ต.ค. 2562 เอกสารประกอบประชุมHosxp_pcu ไฟล์ เอกสารประชุม Hosxp_pcuโพธิ์ทอง 08102562.rar
03 ก.ค. 2562 แบบมอบหมายตัวชี้วัด ผอ.รพ.สต.รอบที่ 2 ปี 2562 Microsoft Office document icon 3 แบบมอบหมายตัวชี้วัดรายบุคคล รอบ 2 ปี 2562.doc
12 มิ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินงานวัณโรค คปสอ. ปี 62 PDF icon สรุปผลการดำเนินงานวัณโรคคปสอ62.pdf
12 มิ.ย. 2562 นำเสนอนิเทศงานรอบ 2 ปี 2562 PDF icon นิเทศ คปสอ.รอบที่ 2 .pdf
21 มี.ค. 2562 ตารางนัดงาน ANC ไฟล์ ตารางนัดหญิงตั้งครรภ์version 20032562.xlsx

หน้า

ปิยะ สาหร่าย

สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง

มือถือ:

แบบสำรวจ

ท่านพึงพอใจ เนื้อหาส่วนใดของเว็บไซต์ ?