โครงสร้างการบริหารงาน สสจ.อ่างทอง หน่วยงานในสังกัด ข้อมูลสาธารณสุข Data Center สถานการณ์โรค กระดานข่าว(WebBoard) ปฏิทินกิจกรรมของผู้บริหาร

 

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เยี่ยมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมพูดคุย สอบถามปัญหา และถ่ายทอดข่าวสารภายในจังหวัดอ่างทอง พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ยินดีต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 และคณะ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

โรคไข้ซิกา (Zika fever) เกิดจาการติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus-ZIKV) ไวรัสที่มีสารพันธุกรรมชนิด อาร์เอ็นเอสายเดี่ยว อยู่ในตระกูลเฟลวิไวรัส (flavivirus) มีลักษณะคล้ายคลึงกับ ไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี,ไวรัสเวสต์ไนล และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี มียุงลาย ( เช่น Ae. Africanus ,Ae. Apicoargenteus ,Ae. Luteocephalus ,Ae.

สถานที่ :
โรงพยาบาลแสวงหา
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ประชุมตรวจราชการเยี่ยมชื่นชมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอในพืนที่

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เพื่อหารือการดำเนินงานและงบประมาณเรื่องการจัดระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) แบบบูรณาการ

Pages

วัน/เดือน/ปี รายการเอกสาร เอกสารดาวน์โหลด
26 Jan 59 เอกสารสำหรับการประเมินวัฒนธรรมองค์กร 26 มค 59 เอกสารสำหรับการประเมินวัฒนธรรมองค์กร 26 มค 59.zip
13 Jan 59 ร่างโครงสร้างหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาคสังกัด สสจ.อท (แก้ไข 14 ม.ค. 59) เอกสารเตรียมการประชุม 13มค59 edit.rar
12 Jan 59 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มีนาคม 2558 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มี.ค.58.PDF
11 Jan 59 คำของบลงทุนปี 60 110159-2.pdf
08 Jan 59 แบบประเมินคลินิก NCD คุณภาพ แบบประเมินรับรองคลินิกNCDคุณภาพ.rar
08 Jan 59 คู่มือแบบฟอร์มกรอกข้อมูลค่าบริการทางการแพทย์ (ค่าเสื่อม) ปี 2559 คู่มือแบบฟอร์มกรอกข้อมูลเงินค่าบริการทางการแพทย์+ปี+59.xls
05 Jan 59 สรุปประเมินขึ้นทะเบียน2559 สรุปประเมินขึ้นทะเบียน59.zip
04 Jan 59 แบบฟอร์มคำของบค่าเสื่อม ปี59 ล่าสุด ตารางแผนงบค่าเสื่อมปี 59 new.xls
30 Dec 58 คู่มือการบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ปี59 คู่มือการบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ปี59.rar
23 Dec 58 แบบสำรวจครุภัณฑ์ ปี 2558 ลงไปทำแผนแม่บท60-64 แบบสำรวจครุภัณฑ์ ปี 2558 ลงไปทำแผนแม่บท60-64.xlsx
วัน/เดือน/ปี Title เอกสารแนบ link
09 Jan 2558 ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม.pdf
08 Jan 2558 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๕๘ ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล.pdf
08 Jan 2558 ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวภายใต้โครงการปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (track๓ปี) ปี ๒๕๕๘ ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์ฯ.pdf
23 Dec 2557 ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558

23 Dec 2557 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ 231257-6.pdf
ครั้งที่ Title วาระ กวป. สรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
9/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่8 วันที่ 31 ส.ค. 58 5. สรุปการประชุม2.docx

8/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่8 วันที่ 31 ส.ค. 58 8. Aug 15.rar

7/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่7 วันที่ 29 ก.ค. 58 ป.กวป ก.ค. 58.rar

6/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่6 วันที่ 29 มิ.ย. 58 (ลิงค์ภายในเนื้อหา) สรุปวาระการประชุม กวปครั้งที่6 วันที่ 30 มิ.ย. 58 .pdf

5/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่5 วันที่ 29 พ.ค. 58 (ลิงค์ภายในเนื้อหา) 5. สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 4-2558 แก้ไข.docx

4/58 เอกสารประกอบการประชุม กวป 30 เมษายน 2558 (ลิงค์ภายในเนื้อหา)

3/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวป ครั้งที่ 3/2558 (ลิงค์เอกสารภายในเนื้อหา)

2/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวป ครั้งที่ 2 26 ก.พ. 58 (ลิงค์เอกสารภายในเนื้อหา)
2/2558 ระเบียบการประชุม กวปครั้งที่ 2/2558 วันที่ 26 กพ. 58 ระเบียบวาระ 26 กพ 2558.doc
1/58 เอกสารประชุม กวป ครั้ง 1 28 มค 58 ระเบียบวาระ 28 มกราคม 2557.doc รายงานการประชุมกวปวันที่ (28 มค57).zip

12/2557 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่12 วันที่ 30 ธค 57 0501258-1.rar

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสาร
12 Feb 2559 ประกาศราคากลางกระดาษ A4 80 แกรม ราคากลางกระดาษ.pdf
11 Feb 2559 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ au110259.pdf
03 Feb 2559 ยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์.pdf
29 Jan 2559 ประกาศสอบราคาซื้อ ยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน จำนวน ๒ ชุด ยูนิตทำฟันพื้นฐาน.rar
29 Jan 2559 ประกาศสอบราคาซื้อ ยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน จำนวน ๒ ชุด ยูนิตทำฟันพื้นฐาน.rar
25 Jan 2559 ประกาศผู้ชนะและประกาศยกเลิก เวชภัณฑ์ (ยา) ประกาศผู้ชนะและประกาศยกเลิก.pdf
25 Jan 2559 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ ซื้อร่วม วัสดุทันตกรรม 59.rar
19 Jan 2559 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยเครื่องไตเทียม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 190159-2.zip

ข่าวประกาศ

วัน เดือน ปี ข่าวประกาศ ไฟล์ประกาศ
25 Jan 59 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนลำดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ประกาศ.rar
25 Jan 59 การเสนอผลงานเพื่อรับ DMSc Award 250159-1.pdf
11 Jan 59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน 110159.pdf
05 Jan 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 050159-1.pdf
25 Dec 58 ขอเชิญสมัครสมาชิกเว็บไซต์ห้องสมุดงานวิจัยสาธารณะ (EXPLORE) 251258-2.pdf

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง