โครงสร้างการบริหารงาน สสจ.อ่างทอง หน่วยงานในสังกัด ข้อมูลสาธารณสุข Data Center สถานการณ์โรค กระดานข่าว(WebBoard) ปฏิทินกิจกรรมของผู้บริหาร
สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เชิญชวนผูใจบุญร่วมบุญใหญ่กับเรา ร่วมบริจาค ในโครงการปันสุข คลายทุกข์ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 274 ชีวิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดอ่างทอง เนื่องในมหามงคลเสด็จเฉลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ผู้ป่วยยากไร้ยังคงรอคอยความหวัง ถึงแม้จะไม่หายเป็นปกติ แต่ขอแค่ได้มีค

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

ท่านสามารถดาวน์โหลด ไฟล์ VDO การปาฐกถาเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ โดยประธานร่างรัฐธรรมนูญ ท่านมีชัย ฤชุพันธุ์  ได้ 

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สธ.แนะ ครู ผู้ปกครอง เฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก ป้องกันการระบาดในช่วงฤดูฝน หากมีเด็กเล็กป่วย เป็นไข้ มีตุ่มแดงขึ้นตามมือ ให้สงสัยไว้ก่อน และให้หยุดเรียน

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

ผลงานเด่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง CKD ปี 2559                                                                                                                

สถานที่ :
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และมหกรรม ToBoNumber 1 อ่างทองเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

หน้า

วัน/เดือน/ปี รายการเอกสาร เอกสารดาวน์โหลด
21 ก.ค. 59 ร่างแบบแปลนรายการงบลงทุนปี 60 ที่จังหวัออ่างทองได้รับ ยังขาดโรงพัสดุ สสจ. File ร่างแบบแปลนรายการงบลงทุนปี 60 ที่จังหวัออ่างทองได้รับ ยังขาดโรงพัสดุ สสจ.rar
29 มิ.ย. 59 สรุปคะแนนตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ Office spreadsheet icon สรุปคะแนน และการโอนเงิน QOF รอบที่1-59.xls
22 มิ.ย. 59 ประกาศประเภทและขอบเขตงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(ฉบับ ๑๐) Package icon 220659.zip
21 มิ.ย. 59 สำรวจระบบบริการพื้นฐาน Package icon invest02.zip
20 มิ.ย. 59 แผนตรวจสอบ รพ.สต.โดยทีมภาคีเครือข่ายปี59 File แผนตรวจสอบ รพ.สต.โดยทีมภาคีเครือข่ายปี59.xlsx
03 มิ.ย. 59 ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป PDF icon 030659-1.pdf
03 มิ.ย. 59 แบบฟอร์ม อวช. เพื่อเลื่อนระดับ File แบบฟอร์ม อวช. เพื่อเลื่อนระดับ.rar
30 พ.ค. 59 ประกาศหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง ประเภทและขอบเขตงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (ฉบับ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ Package icon 300559-1.zip
23 พ.ค. 59 ประชุมผู้สูงอายุ (LTC) File ประชุมผู้สูงอายุ (LTC) 230559.rar
13 พ.ค. 59 ประเมิน sppb File ประเมิน sppb .xlsx
วัน/เดือน/ปี ชื่อ เอกสารแนบ link
09 ม.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม PDF icon ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม.pdf
08 ม.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๕๘ PDF icon ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล.pdf
08 ม.ค. 2558 ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวภายใต้โครงการปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (track๓ปี) ปี ๒๕๕๘ PDF icon ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์ฯ.pdf
23 ธ.ค. 2557 ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558

23 ธ.ค. 2557 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ PDF icon 231257-6.pdf
ครั้งที่ ชื่อ วาระ กวป. สรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
4/2559 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่4 วันที่ 28 เม.ย. 59 File 5. สรุปรายงานการประชุม.docx

9/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่8 วันที่ 31 ส.ค. 58 File 5. สรุปการประชุม2.docx

8/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่8 วันที่ 31 ส.ค. 58 File 8. Aug 15.rar

7/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่7 วันที่ 29 ก.ค. 58 File ป.กวป ก.ค. 58.rar

6/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่6 วันที่ 29 มิ.ย. 58 (ลิงค์ภายในเนื้อหา) PDF icon สรุปวาระการประชุม กวปครั้งที่6 วันที่ 30 มิ.ย. 58 .pdf

5/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่5 วันที่ 29 พ.ค. 58 (ลิงค์ภายในเนื้อหา) File 5. สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 4-2558 แก้ไข.docx

4/58 เอกสารประกอบการประชุม กวป 30 เมษายน 2558 (ลิงค์ภายในเนื้อหา)

3/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวป ครั้งที่ 3/2558 (ลิงค์เอกสารภายในเนื้อหา)

2/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวป ครั้งที่ 2 26 ก.พ. 58 (ลิงค์เอกสารภายในเนื้อหา)
2/2558 ระเบียบการประชุม กวปครั้งที่ 2/2558 วันที่ 26 กพ. 58 Microsoft Office document icon ระเบียบวาระ 26 กพ 2558.doc
1/58 เอกสารประชุม กวป ครั้ง 1 28 มค 58 Microsoft Office document icon ระเบียบวาระ 28 มกราคม 2557.doc Package icon รายงานการประชุมกวปวันที่ (28 มค57).zip

12/2557 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่12 วันที่ 30 ธค 57 File 0501258-1.rar

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสาร
14 ก.ค. 59 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ PDF icon 140759-2.pdf
13 ก.ค. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม PDF icon 130757-1.pdf
27 มิ.ย. 59 ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ PDF icon ประกาศยกเลิก.pdf
21 มิ.ย. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค PDF icon ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค.pdf
20 มิ.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการ PDF icon 200659.pdf
24 พ.ค. 59 ประกาศราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ PDF icon ราคากลางเสื้อ.pdf
23 พ.ค. 59 ประกาศราคากลางเสื้อ ในงานกิจกรรมการรวมพลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE PDF icon ราคากลางเสื้อ.pdf
23 พ.ค. 59 ประกาศราคากลางจ้างทำอาหาร ในงานกิจกรรมการรวมพลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE PDF icon ราคากลางอาหาร.pdf

ข่าวประกาศ

วัน เดือน ปี ข่าวประกาศ ไฟล์ประกาศ
13 ก.ค. 59 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดการ เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ PDF icon 130757-2.pdf
05 ก.ค. 59 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) โรงพยบาลไชโย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง PDF icon 050759-2.pdf
27 มิ.ย. 59 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป PDF icon 270659.pdf
24 มิ.ย. 59 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป PDF icon 240659.pdf
20 มิ.ย. 59 แผนตรวจสอบ รพ.สต.โดยทีมภาคีเครือข่ายปี59 File แผนตรวจสอบ รพ.สต.โดยทีมภาคีเครือข่ายปี59.xlsx

ปฏิทินห้องประชุม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง