โครงสร้างการบริหารงาน สสจ.อ่างทอง หน่วยงานในสังกัด ข้อมูลสาธารณสุข Data Center สถานการณ์โรค กระดานข่าว(WebBoard) ปฏิทินกิจกรรมของผู้บริหาร
สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สธ.ใช้กายภาพบำบัด เปลี่ยนผู้สูงอายุติดเตียง ติดบ้าน เป็นติดสังคมแทน ทำประโยชน์ให้ชุมชน กระทรวงสาธารณสุข จัดเวทีเรียนรู้ทางกายภาพบำบัด พัฒนาวิชาชีพให้เหมาะสมสังคมไทย รับมือสังคมผู้สูงอายุ ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 โดยเฉพาะกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ใช้กายภาพบำบัดเปลี่ยนให้เป็นกลุ่มติดสังคมแทน เพื่อทำประโยชน์ให้ชุมชนได้ ทั้งนี้ ชุมชนต้องร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมให้ผู้สูงอายุดูแลกัน วันนี้ (20 มิถุนายน 2559)

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

ผลงานเด่นจังหวัดอ่างทอง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดอ่างทองได้ทำการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปีงบประมาณ 2558 ได้เริ่มดำเนินงาน "โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2559

 

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สธ ห่วงคอบอล “แนะพักผ่อนให้เพียงพอ หากมีโรคประจำตัวต้องกินยาต่อเนื่อง”ป้องกันภาวะหัวใจวาย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงชมกีฬาฟุตบอลช่วงเทศกาลฟุตบอลยูโร หวั่นกระทบต่อสุขภาพและการทำงาน ล่าสุดมีข่าวมีผู้เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจวายจากการทำงานหนักแล้วดูบอลจนดึก แนะพักผ่อนให้เพียงพอ จัดเวลาดูให้เหมาะสมไม่กระทบกับการทำงาน รักษาสุขภาพให้แข็งแรง หากมีโรคประจำตัวต้องเคร่งครัดการกินยาต่อเนื่องและตรงเวลา เกิดเหตุฉุก

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

ยินดีต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการ เขตบริการสุขภาพที่ 4 และคณะ วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมลงพื้นที่ อำเภอไชโย อำเภอสามโก้

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

5 หน่วยงานหลัก ระดมพลังปลูกถ่ายกระจกตา เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกันสังคม

หน้า

วัน/เดือน/ปี รายการเอกสาร เอกสารดาวน์โหลด
22 มิ.ย. 59 ประกาศประเภทและขอบเขตงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(ฉบับ ๑๐) Package icon 220659.zip
21 มิ.ย. 59 สำรวจระบบบริการพื้นฐาน Package icon invest02.zip
20 มิ.ย. 59 แผนตรวจสอบ รพ.สต.โดยทีมภาคีเครือข่ายปี59 File แผนตรวจสอบ รพ.สต.โดยทีมภาคีเครือข่ายปี59.xlsx
03 มิ.ย. 59 ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป PDF icon 030659-1.pdf
03 มิ.ย. 59 แบบฟอร์ม อวช. เพื่อเลื่อนระดับ File แบบฟอร์ม อวช. เพื่อเลื่อนระดับ.rar
30 พ.ค. 59 ประกาศหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง ประเภทและขอบเขตงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (ฉบับ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ Package icon 300559-1.zip
23 พ.ค. 59 ประชุมผู้สูงอายุ (LTC) File ประชุมผู้สูงอายุ (LTC) 230559.rar
13 พ.ค. 59 ประเมิน sppb File ประเมิน sppb .xlsx
11 พ.ค. 59 ตัวชี้ัวัด สสอ. ปี 59 รอบที่ 2 Package icon 2 ปรับปรุงตัวชี้วัด สสอ รอบที่ 27 เมย 59.zip
11 พ.ค. 59 ตัวชี้ัวัด ผอ.รพ. ปี 59 รอบที่ 2 Package icon 1 ปรับปรุงตัวชี้วัด ผอ รอบที่ 27 เมย 59.zip
วัน/เดือน/ปี ชื่อ เอกสารแนบ link
09 ม.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม PDF icon ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม.pdf
08 ม.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๕๘ PDF icon ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล.pdf
08 ม.ค. 2558 ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวภายใต้โครงการปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (track๓ปี) ปี ๒๕๕๘ PDF icon ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์ฯ.pdf
23 ธ.ค. 2557 ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558

23 ธ.ค. 2557 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ PDF icon 231257-6.pdf
ครั้งที่ ชื่อ วาระ กวป. สรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
4/2559 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่4 วันที่ 28 เม.ย. 59 File 5. สรุปรายงานการประชุม.docx

9/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่8 วันที่ 31 ส.ค. 58 File 5. สรุปการประชุม2.docx

8/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่8 วันที่ 31 ส.ค. 58 File 8. Aug 15.rar

7/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่7 วันที่ 29 ก.ค. 58 File ป.กวป ก.ค. 58.rar

6/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่6 วันที่ 29 มิ.ย. 58 (ลิงค์ภายในเนื้อหา) PDF icon สรุปวาระการประชุม กวปครั้งที่6 วันที่ 30 มิ.ย. 58 .pdf

5/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่5 วันที่ 29 พ.ค. 58 (ลิงค์ภายในเนื้อหา) File 5. สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 4-2558 แก้ไข.docx

4/58 เอกสารประกอบการประชุม กวป 30 เมษายน 2558 (ลิงค์ภายในเนื้อหา)

3/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวป ครั้งที่ 3/2558 (ลิงค์เอกสารภายในเนื้อหา)

2/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวป ครั้งที่ 2 26 ก.พ. 58 (ลิงค์เอกสารภายในเนื้อหา)
2/2558 ระเบียบการประชุม กวปครั้งที่ 2/2558 วันที่ 26 กพ. 58 Microsoft Office document icon ระเบียบวาระ 26 กพ 2558.doc
1/58 เอกสารประชุม กวป ครั้ง 1 28 มค 58 Microsoft Office document icon ระเบียบวาระ 28 มกราคม 2557.doc Package icon รายงานการประชุมกวปวันที่ (28 มค57).zip

12/2557 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่12 วันที่ 30 ธค 57 File 0501258-1.rar

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสาร
21 มิ.ย. 2559 สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค PDF icon ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค.pdf
20 มิ.ย. 2559 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการ PDF icon 200659.pdf
24 พ.ค. 2559 ประกาศราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ PDF icon ราคากลางเสื้อ.pdf
23 พ.ค. 2559 ประกาศราคากลางเสื้อ ในงานกิจกรรมการรวมพลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE PDF icon ราคากลางเสื้อ.pdf
23 พ.ค. 2559 ประกาศราคากลางจ้างทำอาหาร ในงานกิจกรรมการรวมพลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE PDF icon ราคากลางอาหาร.pdf
23 พ.ค. 2559 ประกาศราคากลางจ้างทำนิทรรศการ ในกิจกรรมการรวมพลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE PDF icon ราคากลางบูธนิทรรศการ.pdf
19 พ.ค. 2559 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ File ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์.rar
19 พ.ค. 2559 ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง PDF icon 190559.pdf

ปฏิทินห้องประชุม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง