โครงสร้างการบริหารงาน สสจ.อ่างทอง หน่วยงานในสังกัด ข้อมูลสาธารณสุข Data Center สถานการณ์โรค กระดานข่าว(WebBoard) ปฏิทินกิจกรรมของผู้บริหาร
สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ใส่ใจ เตือนภัย “โรคพิษสุนัขบ้า” หรือ โรคกลัวน้ำ หรือ ทางภาคอีสาน เรียกว่า โรคหมาว้อ เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง ไม่มีทางรักษาให้หายได้ และสามารถเกิดได้ตลอดทั้งปี ไม่ใช่เฉพาะหน้าร้อนเท่านั้น สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสเรบี่ส์ (Rabies) ซึ่งทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นคน สุนัข แมว ลิง กระรอก กระแต กระต่าย ค้างคาว สุนัขจิ้งจอก สกั้งค์ แรคคู

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวด “สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เตือนภัยร้าย !!! เด็กจมน้ำ ช่วงปิดเทอม (มีนาคม – พฤษภาคม) จากข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์โดย สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พบว่า เด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ตั้งแต่ปี 2547 เฉลี่ยปีละ 1,243 คน หรือวันละ 4 คน

สถานที่ :
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สสจ.อ่างทอง ขอเชิญชวนพี่น้องและครอบครัวเราชาวสาธารณสุข จ.อ่างทอง ทั้งรพท. รพช.และรพ.สต. เชิญชวนเที่ยวงาน “ของดีเมืองอ่างทอง และกาชาด ประจำปี 2558” ระหว่างวันที่ 6 - 15 มี.ค. 2558 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม ประเพณี และของดีเมืองอ่างทอง โดยเฉพาะ คืนวันพุธที่ 11 มี.ค.

สถานที่ :
โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน
เอกสารดาวน์โหลด :

จังหวัดอ่างทองนำทีมโดย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายประสาท ลิ่มดุลย์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) นางอัปสร เวศพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และนางดวงพร นิยะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง ได้เข้าร่วมประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางเเละภาคตะวันออก ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ โรงเเรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา

Pages

วัน/เดือน/ปี รายการเอกสาร เอกสารดาวน์โหลด
21 May 58 เพลงค่านิยมร่วมองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เพลงค่านิยมร่วมองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง.rar
14 May 58 แบบก.พ.ส่วนที่เพิ่มเติมข้าราชการ สสจ.อท แบบก.พ.ส่วนที่เพิ่มเติมข้าราชการ สสจ.อท.doc
08 May 58 เอกสารประชุมทีมตำบลจัดการฯ 7 พค.58 080558.rar
22 Apr 58 หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำระเมิดต่อบุคคลภายนอก 220458-2.pdf
22 Apr 58 คู่มือการถ่ายทอดตัวชี้วัด เจ้าหน้าที่ รพ สต ปี 2558 รอบที่ 2 220458-1.zip
22 Apr 58 แบบคัดกรองมะเร็งเต้านม-ลำไส้ แบบคัดกรองมะเร็งเต้านม-ลำไส้.zip
20 Apr 58 หนังสือคู่มือสำหรับทีมหมอครอบครัว ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน หนังสือคู่มือทีมหมอครอบครัว.pdf
09 Apr 58 คู่มือการถ่ายทอดตัวชีัวัดฯ (รอบที่ 2) 090458.zip
07 Apr 58 เล่มรายงานประจำปี 2557 070458-3.rar
07 Apr 58 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด กพร.(นพ.สสจ) ของจังหวัดปี 58 070458-2.rar
วัน/เดือน/ปี Title เอกสารแนบ link
09 Jan 2558 ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม.pdf
08 Jan 2558 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๕๘ ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล.pdf
08 Jan 2558 ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวภายใต้โครงการปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (track๓ปี) ปี ๒๕๕๘ ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์ฯ.pdf
23 Dec 2557 ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558

23 Dec 2557 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ 231257-6.pdf

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสาร
12 May 2558 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ประกาศจังหวัด.pdf
12 May 2558 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ประกาศจังหวัด.pdf
30 Apr 2558 ประกาศร่าง (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประกาศร่าง TOR.pdf
31 Mar 2558 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ สอบราคาซื้อยูนิตกับดึงคอ 57.pdf
31 Mar 2558 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์.pdf
27 Mar 2558 ประการสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ประกาศครุภัณฑ์การเกษตร 1.pdf
24 Mar 2558 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว.pdf
24 Mar 2558 ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า.pdf

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง