โครงสร้างการบริหารงาน สสจ.อ่างทอง หน่วยงานในสังกัด ข้อมูลสาธารณสุข Data Center สถานการณ์โรค กระดานข่าว(WebBoard) ปฏิทินกิจกรรมของผู้บริหาร
สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.59 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้นำวัคซีนโปลิโอ แบบหยอดชนิดที่ 2 โดยมีวัคซีนที่เก็บรวบรวมจากจังหวัดอ่างทอง มาเผาทำลาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ และ กทม.เป็นหน่วยงานหลักในการเผาทำลายวัคซีนโปลิโอตามมาตรฐานขยะติดเชื้อ ซึ่งมีวัคซีนทั่วประเทศประมาณ 1.2 ล้านโดส ให้หมดภายในวันที่ 28 เม.ย.นี้ และตั้งแต่วันที่ 29

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2559 นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)กล่าวถึงพระราชกฤษฎีกา ยกเลิกส้วมแบบนั่งยอง เปลี่ยนเป็นส้วมนั่งราบ หรือชักโครก ในปี 2559 ที่ปรากฎในโลกออนไลน์นั้น ไม่เป็นความจริง สธ.

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วัคซีนพื้นฐาน คือ วัคซีนจำเป็นตามแผนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เด็กไทยทุกคนต้องได้รับ โดยเป็นวัคซีนป้องกันโรคสำคัญๆ ที่ติดต่อได้ง่าย หรือโรคที่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงอันตรายในเด็กทั้งหมด 10 โรค รวมถึงโรคโปลิโอ ซึ่งปัจจุบันวัคซีนโปลิโอมี 2 ชนิด คือ 1.ชนิดรับประทาน เรียกว่า OPV เป็นวัคซีนที่เตรียมจากเชื้อโปลิโอที่ยังมี

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปก็มีผลต่อสุขภาพโดยรวม อะไรก็ตามที่ไม่เหมาะสมหรือมีอาการมากๆ ก็ทำให้ร่างกายเสียสมดุลได้ เรื่องการออกกำลังกายควรออกกำลังในยิมที่มีอุณหภูมิเหมาะสมก็น่าจะดีกว่า แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ออกกำลังกายในที่ที่แดดไม่จัดและพกน้ำไปด้วย ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงดีก็ควรใส่ใจดูแลตัวเองให้มากขึ้น โดยการรับประทานผักและผลไม้ให้มากเพื่อเติมวิตามินและเกลือแร่ให้แก่ร่างกาย

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ออกเยี่ยม ให้กำลัง เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลทั้ง 7 แห่งในจังหวัดอ่างทอง                                                                              

Pages

วัน/เดือน/ปี รายการเอกสาร เอกสารดาวน์โหลด
18 Apr 59 แบบประเมิน การขับเคลื่อนการดาเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระดับอาเภอ แบบประเมินการขับเคลื่อนงาน NCD ระดับอำเภอ.pdf
31 Mar 59 แบบฟอร์มรายงานการการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ 2559 แบบฟอร์มรายงานการการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ 2559.zip
21 Mar 59 แบบฟอร์มแผนงานงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ( PPA) แบบฟอร์ม ppa 59.xlsx
10 Mar 59 การประเมินระดับคุณธรรมและโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ questionnaire.zip
04 Mar 59 คู่มือการทดสอบสมรรถภาพทางกาย คู่มือประเมินสมรรถภาพทางกาย.pdf
26 Feb 59 test structure-edit.pdf
25 Feb 59 โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข version 2.1 (มกราคม 2559) StandardCode43(v2.1)24Feb16.rar
25 Feb 59 แนวทางและข้อสั่งการถือปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 250259.pdf
25 Feb 59 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร สรุปรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 monthly_290259.doc
23 Feb 59 เอกสารประชุมการพัฒนาข้อมูล QOF 23 กพ 59 ประชุม 23 กพ 59.zip
วัน/เดือน/ปี Title เอกสารแนบ link
09 Jan 2558 ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม.pdf
08 Jan 2558 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๕๘ ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล.pdf
08 Jan 2558 ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวภายใต้โครงการปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (track๓ปี) ปี ๒๕๕๘ ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์ฯ.pdf
23 Dec 2557 ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558

23 Dec 2557 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ 231257-6.pdf
ครั้งที่ Title วาระ กวป. สรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
3/59 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่3 วันที่ 28 มีนาคม 2559 5. สรุปการประชุม.docx

2/59 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่2 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 5.กุมาพันธ์ 59.docx

1/59 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่1 วันที่ 26 มกราคม 2559 4.มกราคม59.docx

12/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่12 วันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕8 3.ธันวาคม 58.docx

11/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่11 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 2.ประจำเดือนพฤศจิกายน 58.docx

10/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่10 วันที่ 30 ต.ค. 58 1.ประจำเดือน ตุลาคม 58.docx

9/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่9 วันที่ 31 ส.ค. 58 5. สรุปการประชุม2.docx

8/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่8 วันที่ 31 ส.ค. 58 8. Aug 15.rar

7/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่7 วันที่ 29 ก.ค. 58 ป.กวป ก.ค. 58.rar

6/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่6 วันที่ 29 มิ.ย. 58 (ลิงค์ภายในเนื้อหา) สรุปวาระการประชุม กวปครั้งที่6 วันที่ 30 มิ.ย. 58 .pdf

5/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่5 วันที่ 29 พ.ค. 58 (ลิงค์ภายในเนื้อหา) 5. สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 4-2558 แก้ไข.docx

4/58 เอกสารประกอบการประชุม กวป 30 เมษายน 2558 (ลิงค์ภายในเนื้อหา)

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสาร
21 Apr 2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน29 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 210459.rar
01 Apr 2559 ประกาศร่าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา ครั้งที่ 2 ประกาศร่าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา ครั้งที่ 2.rar
15 Mar 2559 ประกาศร่าง(TOR) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 11 รายการ (e-bidding) ประกาศ เวชภัณฑ์มิใช่ยา.rar
12 Feb 2559 ประกาศราคากลางกระดาษ A4 80 แกรม ราคากลางกระดาษ.pdf
11 Feb 2559 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ au110259.pdf
03 Feb 2559 ยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์.pdf
29 Jan 2559 ประกาศสอบราคาซื้อ ยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน จำนวน ๒ ชุด ยูนิตทำฟันพื้นฐาน.rar
29 Jan 2559 ประกาศสอบราคาซื้อ ยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน จำนวน ๒ ชุด ยูนิตทำฟันพื้นฐาน.rar

ข่าวประกาศ

วัน เดือน ปี ข่าวประกาศ ไฟล์ประกาศ
29 Apr 59 ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ของโรงพยาบาลโพธิ์ทอง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (พกส.).pdf
29 Apr 59 ใบสมัครการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงจังหวัดอ่างทอง ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการออกเสียงประจำเขตออกเสียงจังหวัด.pdf
31 Mar 59 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ประกาศรับสมัคร_พกส..pdf
25 Jan 59 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนลำดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ประกาศ.rar
25 Jan 59 การเสนอผลงานเพื่อรับ DMSc Award 250159-1.pdf

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง