โครงสร้างการบริหารงาน สสจ.อ่างทอง หน่วยงานในสังกัด ข้อมูลสาธารณสุข Data Center สถานการณ์โรค กระดานข่าว(WebBoard) ปฏิทินกิจกรรมของผู้บริหาร

 

สถานที่ :
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และส่วนงานราชการในจังหวัดอ่างทองเข้าจัดเตรียมสถานที่ กิจกรรม นิทรรศการ เพื่อรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

 

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้นำคณะลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการแก้ปัญหาผลกระทบ ของสถานบริการกระทรวงสาธารณสุขที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวน โดยความคืบหน้าล่าสุด ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ได้ซ่อมแซมหลังคาและส่วนที่เสียหายจากพายุฝนในส่วนของการบริการ สามารถเปิดใ

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานภาพยนต์สั้น (ความยาวไม่เกิน 5 นาที) ประกวดในหัวข้อ “กิจกรรมทางกายดี มีสุข (Physical Activity Leads to Happiness)” ชิงเงินรางวัล 180,000 บาท และเกียรติบัตร หมดเขตรับผลงานวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดใบสมัครได้จาก ลิ้งค์นี้ <<คลิ๊ก>&g

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผยรพ.ในสังกัดไม่ใช้พัดลมไอน้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคต่างๆขอความร่วมมือญาติไม่นำมาใช้ในหอผู้ป่วยกำชับรพ.ทุกแห่งปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัยชี้ประชาชนไม่ต้องกังวลกลุ่มเสี่ยงคือผู้มีภูมิต้านทานต่ำผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังพร้อมแนะนำประชาชนทำความสะอาดแอร์ล้างพัดลมไอน้ำเปลี่ยนน้ำบ่อยๆชี้เติมน้ำประปาที่มีคลอรีนตามมารฐานช่วยฆ่าเชื้อป้องกันโรคลีเจียนแนร์ได้ วันนี้ (15 พฤษภ

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

การทำสมาธิ "หลักสูตรชินนสาสมาธิ" โดยอาจารย์จากสถาบันจิตตานุภาพ ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น.

Pages

วัน/เดือน/ปี รายการเอกสาร เอกสารดาวน์โหลด
23 May 59 ประชุมผู้สูงอายุ (LTC) ประชุมผู้สูงอายุ (LTC) 230559.rar
18 May 59 สำรวจระบบบริการพื้นฐาน สำรวจระบบบริการพื้นฐาน.rar
13 May 59 ประเมิน sppb ประเมิน sppb .xlsx
11 May 59 ตัวชี้ัวัด สสอ. ปี 59 รอบที่ 2 2 ปรับปรุงตัวชี้วัด สสอ รอบที่ 27 เมย 59.zip
11 May 59 ตัวชี้ัวัด ผอ.รพ. ปี 59 รอบที่ 2 1 ปรับปรุงตัวชี้วัด ผอ รอบที่ 27 เมย 59.zip
11 May 59 แบบฟอร์มและเอกสารประกอบการจัดทำแผน พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 2561-2565
25 Feb 59 โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข version 2.1 (มกราคม 2559) StandardCode43(v2.1)24Feb16.rar
25 Feb 59 แนวทางและข้อสั่งการถือปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 250259.pdf
25 Feb 59 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร สรุปรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 monthly_290259.doc
23 Feb 59 เอกสารประชุมการพัฒนาข้อมูล QOF 23 กพ 59 ประชุม 23 กพ 59.zip
วัน/เดือน/ปี Title เอกสารแนบ link
09 Jan 2558 ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม.pdf
08 Jan 2558 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๕๘ ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล.pdf
08 Jan 2558 ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวภายใต้โครงการปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (track๓ปี) ปี ๒๕๕๘ ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์ฯ.pdf
23 Dec 2557 ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558

23 Dec 2557 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ 231257-6.pdf
ครั้งที่ Title วาระ กวป. สรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
4/2559 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่4 วันที่ 28 เม.ย. 59 5. สรุปรายงานการประชุม.docx

9/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่8 วันที่ 31 ส.ค. 58 5. สรุปการประชุม2.docx

8/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่8 วันที่ 31 ส.ค. 58 8. Aug 15.rar

7/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่7 วันที่ 29 ก.ค. 58 ป.กวป ก.ค. 58.rar

6/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่6 วันที่ 29 มิ.ย. 58 (ลิงค์ภายในเนื้อหา) สรุปวาระการประชุม กวปครั้งที่6 วันที่ 30 มิ.ย. 58 .pdf

5/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่5 วันที่ 29 พ.ค. 58 (ลิงค์ภายในเนื้อหา) 5. สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 4-2558 แก้ไข.docx

4/58 เอกสารประกอบการประชุม กวป 30 เมษายน 2558 (ลิงค์ภายในเนื้อหา)

3/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวป ครั้งที่ 3/2558 (ลิงค์เอกสารภายในเนื้อหา)

2/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวป ครั้งที่ 2 26 ก.พ. 58 (ลิงค์เอกสารภายในเนื้อหา)
2/2558 ระเบียบการประชุม กวปครั้งที่ 2/2558 วันที่ 26 กพ. 58 ระเบียบวาระ 26 กพ 2558.doc
1/58 เอกสารประชุม กวป ครั้ง 1 28 มค 58 ระเบียบวาระ 28 มกราคม 2557.doc รายงานการประชุมกวปวันที่ (28 มค57).zip

12/2557 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่12 วันที่ 30 ธค 57 0501258-1.rar

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสาร
24 May 2559 ประกาศราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ราคากลางเสื้อ.pdf
23 May 2559 ประกาศราคากลางเสื้อ ในงานกิจกรรมการรวมพลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ราคากลางเสื้อ.pdf
23 May 2559 ประกาศราคากลางจ้างทำอาหาร ในงานกิจกรรมการรวมพลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ราคากลางอาหาร.pdf
23 May 2559 ประกาศราคากลางจ้างทำนิทรรศการ ในกิจกรรมการรวมพลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ราคากลางบูธนิทรรศการ.pdf
19 May 2559 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์.rar
19 May 2559 ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง 190559.pdf
04 May 2559 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ (e-bidding) ประกาศเวชภัณณ์มิใช่ยา.rar
12 Feb 2559 ประกาศราคากลางกระดาษ A4 80 แกรม ราคากลางกระดาษ.pdf

ข่าวประกาศ

วัน เดือน ปี ข่าวประกาศ ไฟล์ประกาศ
25 Jan 59 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนลำดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ประกาศ.rar
25 Jan 59 การเสนอผลงานเพื่อรับ DMSc Award 250159-1.pdf
11 Jan 59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน 110159.pdf
05 Jan 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 050159-1.pdf
25 Dec 58 ขอเชิญสมัครสมาชิกเว็บไซต์ห้องสมุดงานวิจัยสาธารณะ (EXPLORE) 251258-2.pdf

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง