โครงสร้างการบริหารงาน สสจ.อ่างทอง หน่วยงานในสังกัด ข้อมูลสาธารณสุข Data Center สถานการณ์โรค โปรแกรมข้อมูลบุคลากร(APIS) ปฏิทินกิจกรรมของผู้บริหาร

 

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 24 เมษายน 2560 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บ้านยางช้าย ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ภายใต้การต้อนรับ นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการ อสม.

สถานที่ :
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดการอบรมการเสริมสร้างความสามัคคีปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างความภาคภูมิใจและขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ พร้อมให้กำลังใจข้าราชการเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน และพิธีรดนำขอพรวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุม ชั้น6 โรงพยาบาลโพธิ

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขห่วงประชาชนจัดงานทำบุญเทศกาลสงกรานต์หากปรุงหรือประกอบไม่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารเมื่อกินเข้าไปอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษพร้อมแนะใช้ภาชนะบ

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายวรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ติดบ้านติดเตียงและมอบสิ่งของถุงยังชีพ

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

อย เผย มาตรการควบคุมความปลอดภัยขนม BLACK POWDER หลังเด็กกินเข้าไปแล้วอาเจียน หมดสติ ขณะนี้ได้ประสานทุกด่านของ อย กรมศุลกากร และ สสจ ให้ตรวจสอบเข้ม ห้ามผลิต จาหน่าย นาเข้า หากตรวจพบให้ยึด อายัด โดยย้าให้ตรวจสอบขนมเด็กเป็นกรณีพิเศษ มิให้มีขนมสีฉูดฉาดเล็ดลอดสู่ท้องตลาด เตือนผู้ปกครอง อย่าให้บุตรหลานซ

หน้า

วัน/เดือน/ปี รายการเอกสาร เอกสารดาวน์โหลด
21 เม.ย. 60 แนวทางการพัฒนา รพ.สต. ติดดาว 5 หมวด Package icon การพัฒนารพ.สต.ติดดาว 5 หมวด.zip
12 เม.ย. 60 งบทดลอง gf มีค 2560 PDF icon งบทดลอง gf มีค 60.pdf
21 มี.ค. 60 ข้อสั่งการมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Package icon 210360-1.zip
15 มี.ค. 60 คู่มือปฏิบัติงานการบริหารงานวัคซีน Package icon คู่มือต่างๆ.zip
01 มี.ค. 60 ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติ LAB รพ.สต.(SPL01_2557) PDF icon ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติ LAB รพ.สต.(SPL01_2557).pdf
01 มี.ค. 60 คู่มือ IC รพ.สต. ปี 2558 PDF icon คู่มือ IC รพ.สต. ปี 2558.pdf
15 ก.พ. 60 นำเสนอ/สรุปผลการนิเทศ รอบที่ 1 ปี 2560 อำเภอโพธิ์ทอง Package icon 17 นำเสนอผล คปสอ.โพธิ์ทอง.zip
15 ก.พ. 60 นำเสนอ/สรุปผลการนิเทศ รอบที่ 1 ปี 2560 อำเภอเมืองอ่างทอง Package icon 16 สรุป นเทิส คปสอ เมืองอ่างทอง.zip
15 ก.พ. 60 นำเสนอ/สรุปผลการนิเทศ รอบที่ 1 ปี 2560 อำเภอแสวงหา Package icon 15 สรุป คปสอ แสวงหา 24.zip
15 ก.พ. 60 นำเสนอ/สรุปผลการนิเทศ รอบที่ 1 ปี 2560 อำเภอป่าโมก Package icon 14 นำเสนอสรุป คปสอ ป่าโมก.zip
วัน/เดือน/ปี ชื่อ เอกสารแนบ link
09 ม.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม PDF icon ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม.pdf
08 ม.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๕๘ PDF icon ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล.pdf
08 ม.ค. 2558 ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวภายใต้โครงการปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (track๓ปี) ปี ๒๕๕๘ PDF icon ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์ฯ.pdf
23 ธ.ค. 2557 ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558

23 ธ.ค. 2557 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ PDF icon 231257-6.pdf
ครั้งที่ ชื่อ วาระ กวป. สรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
3/2560 เอกสารประกอบการประชุม กวป.ครั้งที่3 วันที่ 31 มี.ค. 60 PDF icon สรุปรายงานการประชุม 310360.pdf

2/2560 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่2 วันที่ 28 ก.พ. 60

5/2559 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่5 วันที่ 31 พ.ค. 59

4/2559 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่4 วันที่ 28 เม.ย. 59 File 5. สรุปรายงานการประชุม.docx

9/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่8 วันที่ 31 ส.ค. 58 File 5. สรุปการประชุม2.docx

8/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่8 วันที่ 31 ส.ค. 58 File 8. Aug 15.rar

7/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่7 วันที่ 29 ก.ค. 58 File ป.กวป ก.ค. 58.rar

6/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่6 วันที่ 29 มิ.ย. 58 (ลิงค์ภายในเนื้อหา) PDF icon สรุปวาระการประชุม กวปครั้งที่6 วันที่ 30 มิ.ย. 58 .pdf

5/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่5 วันที่ 29 พ.ค. 58 (ลิงค์ภายในเนื้อหา) File 5. สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 4-2558 แก้ไข.docx

4/58 เอกสารประกอบการประชุม กวป 30 เมษายน 2558 (ลิงค์ภายในเนื้อหา)

3/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวป ครั้งที่ 3/2558 (ลิงค์เอกสารภายในเนื้อหา)

2/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวป ครั้งที่ 2 26 ก.พ. 58 (ลิงค์เอกสารภายในเนื้อหา)

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสาร
06 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว File สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว.rar
17 ก.พ. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Package icon 170260.zip
10 ก.พ. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง PDF icon 090260.pdf
06 ก.พ. 60 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยเครื่องไตเทียม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Package icon 060260-2.zip
03 ก.พ. 60 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง(ไม่น้อยกว่า ๑๖ Slice multi - detector CT scan) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แก้ไข๖ก.พ.๖๐) Package icon 060260-1.zip
13 ม.ค. 60 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ร่วมเขตสุขภาพที่ ๔ PDF icon ประกาศผู้ชนะ.pdf
27 ธ.ค. 59 ประกาศราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์ PDF icon ราคากลางวัสดุคอม 59.pdf
16 ธ.ค. 59 ประกาศยกเลิก เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา PDF icon ประกาศยกเลิก1.pdf

ข่าวประกาศ

วัน เดือน ปี ข่าวประกาศ ไฟล์ประกาศ
20 มี.ค. 60 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ทอง PDF icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.pdf
17 มี.ค. 60 ประชาสัมพันธ์ระบบรายงานการเผาจากข้อมูลความร้อนที่สำรวจด้วยดาวเทียม PDF icon 140029.pdf
10 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง PDF icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ.pdf
03 มี.ค. 60 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560) PDF icon 030360-2.pdf
03 มี.ค. 60 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559-กุมภาพันธ์ 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) PDF icon 030360.pdf

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง