ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
30/11/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือ.pdf
30/11/2018 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ PDF icon รับย้ายข้าราชการฯ.pdf
28/11/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือ.pdf
26/11/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือ.pdf
23/11/2018 เก็บข้อมูลงานวิจัยในสถานพยาบาล PDF icon เก็บข้อมูลงานวิจัยในสถานพยาบาล_221161.pdf
23/11/2018 ชี้แจงแนวทางการแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 43 (Happy Organization) PDF icon ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 43 จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข_231162.pdf
19/11/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือ.pdf
19/11/2018 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผบก. ผบต. PDF icon ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผบก. ผบต..pdf
19/11/2018 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ปี งบประมาณ 2562 PDF icon การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ปี งบประมาณ 2562.pdf, Package icon แบบฟอร์มการประเมินผลปฏิบัติราชการ 2562.zip, Package icon คู่มือการประเมินสมรรถนะ 2562.zip
16/11/2018 ประชาสัมพันธ์/แจ้งหนังสือ PDF icon ว.1802.pdf

หน้า