ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 6 สิงหาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหาร ข้าราชและเจ้าหน้าที่
ร่วมงานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 จังหวัดอ่างทอง
-พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอ่างทอง
-พิธีสักการะพระพุทธอภิบาลบารมีศรีเมืองอ่างทอง
-พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
-สักการะพระภูมิเจ้าที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 
-พิธีเปิดสวนเศรฐกิจพอเพียง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 31 กรกฏาคม 2562
จังหวัดอ่างทอง นำโดยนายเรวัติ ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ เนื่องในโอดาศวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด้จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 28 กรกฏาคม 2562
นายแพทย์วรง รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุจจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างอทง ร่วมพิธีถวายเครื่องสะกการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 28 กรกฏาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธี เปิดถนนเฉลิมพระเกียรติ ถนนหมายเลข 368 บริเวณ สามแยกบ้านอิฐ และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตั้งแต่ตำบลไชยภูมิ อ.ไชโย จนถึง ประตูน้ำคลองบางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
29 ม.ค. 62 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพัก 8-9 สสจ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ PDF icon ก่อสร้างบ้านพัก 8-9 สสจ.อ่างทอง.pdf
28 ม.ค. 62 แบบรายงาน สขร1 เดือน ธันวาคม 2561 Package icon สขร. 1.zip
28 ม.ค. 62 ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 File ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.rar
28 ม.ค. 62 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 File รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.rar
22 ม.ค. 62 แผนจัดจ้าง โรงครัว โรงอาหาร รพ.สามโก้ ปีงบประมาณ 2562 PDF icon แผนจัดจ้างโรงครัว โรงอาหาร รพ.สามโก้ ปีงบประมาณ 2562.pdf

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

PDF icon 20180725_023322.pdf

สำเนาหนังสือ ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2561

PDF icon 20180710_083337.pdf

สำเนาข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

PDF icon 20180702_034220.pdf

คำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมระดับเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

PDF icon 20180621_073432.pdf

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

PDF icon 20180620_082939.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
4/2560

เอกสารประกอบการประชุม กวป.ครั้งที่4 วันที่ 28 เม.ย. 60

PDF icon 110560-1.pdf

1/2560

เอกสารสรุปรายงานการประชุม กวป.ครั้งที่1 วันที่ 31 ม.ค. 60

PDF icon 310160.pdf

3/2560

เอกสารประกอบการประชุม กวป.ครั้งที่3 วันที่ 31 มี.ค. 60

File สรุปรายงานการประชุม 310360.docx

2/2560

5/2559

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature