ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรำมะสัก
เอกสารดาวน์โหลด :

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิด

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 18 kayseri escort canlı bahis bedava bonus veren bahis siteleri canlı bahis กรกฎาคม 2562 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายเพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมสรุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สถานที่ :
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
เอกสารดาวน์โหลด :

นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ เข้าร่วมประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  โดยจังหวัดอ่างทอง ได้นำเสนอผลงานด้วยวาจา การจัดแสดงนิทรรศการ และการแสดงของสมาชิก TO BE NUMBER ONE และในการนี้ได้รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน

สถานที่ :
ณ ห้องหระชุมเทศชูกลิ่น โรงพยาบาลอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 12 กรกฏาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก
ณ ห้องหระชุมเทศชูกลิ่น โรงพยาบาลอ่างทอง
กิจกรรมในงานประกอบด้วย
1.กิจกรรมสาธิตคีตะมวยไทย10 ท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ
2.กิจกรรมประกวดหนูน้อยพลัง 3 ดี
3. นิทรรศการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
20/08/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ
04/07/2019 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
20/06/2019 แบบฟอร์มขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
19/06/2019 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
18/06/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

สำเนาหนังสือ ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2561

PDF icon 20180710_083337.pdf

สำเนาข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

PDF icon 20180702_034220.pdf

คำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมระดับเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

PDF icon 20180621_073432.pdf

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

PDF icon 20180620_082939.pdf

โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดอ่างทอง

PDF icon 20180620_075538.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
1/2560

เอกสารสรุปรายงานการประชุม กวป.ครั้งที่1 วันที่ 31 ม.ค. 60

PDF icon 310160.pdf

3/2560

เอกสารประกอบการประชุม กวป.ครั้งที่3 วันที่ 31 มี.ค. 60

File สรุปรายงานการประชุม 310360.docx

2/2560

5/2559

4/2559 File 5. สรุปรายงานการประชุม.docx

หน้า

sex izle - porno izle - türkçe porno - mobil porno - sikiş
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature