ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
อ.วิเศษชัยชาญ อ.ป่าโมก
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 เวลา 10.30 น. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้ออกตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชน อำเภอวิเศษชัยชาญ และอำเภอป่าโมก พร้อมมอบชุดเยี่ยม และสอบถามสถานการณ์และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในทุกจุดบริการ                                                                                                                                                                

 

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน ได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดโฟม 100% แห่งแรกของประเทศไทย จากกรมอนามัยและกรมอนามัยจะนำรูปแบบของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสนเป็นต้นแบบโรงเรียนปลอดโฟม ขยายไปทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2559 ต่อไป

 

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ “รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน” เพื่อลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่ง จากปี 2553 ภายในปี 2563 เสียชีวิตน้อยกว่า 10,000 รายต่อปี

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

กำหนดการต่ออายุใบอนุญาตสถานพยาบาลเอกชนและร้านขายยา                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                      

 

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
13 ก.ค. 58 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon 100758.pdf
13 ก.ค. 58 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ PDF icon 100758-2.pdf
26 มิ.ย. 58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) แก้ไข 2 ก.ค. 58 PDF icon ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)แก้ไข.pdf
12 พ.ค. 58 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ PDF icon ประกาศจังหวัด.pdf
12 พ.ค. 58 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ PDF icon ประกาศจังหวัด.pdf
sex izle - porno izle - türkçe porno - mobil porno - sikiş
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature