ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
นางกาญจนา  นาพูลผล
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ประธานการประเมินผลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ระดับจังหวัด พร้อมคณะ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562
รพ.สต.คลองขนาก อ.วิเศษชัญชาญ และ รพ.สต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 จังหวัดอ่างทอง
นำโดยนายเรวัติ  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบักทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ บรมราชินี
ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

การใช้ประโยชน์จากสารสกัดจากกัญชาในทางการแพทย์ แบ่งการใช้ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. ใช้ประโยชน์ได้จริง เนื่องจาก "มีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนที่ชัดเจน" คือ
- ภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ที่ได้รับยาเคมีบำบัด
- โรคลมชักที่รักษาหายยากและดื้อต่อยารักษา
- ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
- ภาวะปวดอันเนื่องมาจากเส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติ ที่ใช้วิธีรักษาอื่นๆแล้วไม่ได้ผล

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 9 เมษายน พุทธศักราช 2562 เวลา 08.00-12.00 น
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
นายทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
พร้อมด้วย คณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 
ร่วมงาน ทำบุญ ดับเทียนชัย เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
ณ พระอุโบสถวัดไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
21 ส.ค. 61 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 21 ส.ค. 61.zip
26 ก.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
10 ก.ค. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 10 ก.ค. 61.zip
28 มิ.ย. 61 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ยกเลิกประกาศเชิญชวน.zip
25 มิ.ย. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถพยาบาล(รถตู้) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
20/08/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ
04/07/2019 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
20/06/2019 แบบฟอร์มขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
19/06/2019 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
18/06/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

PDF icon 20180328_044530.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

PDF icon 20180326_025518.pdf

รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

PDF icon 20180326_025338.pdf

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)"

PDF icon 20180315_073120.pdf

ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

PDF icon S__6021132.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

sex izle - porno izle - türkçe porno - mobil porno - sikiş
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature