ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
ณ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณะสุขขังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ทอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2562 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง 

สถานที่ :
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำแผนสุขภาพจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้เกี่ยวข้อง และผู่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวม 110 คน

สถานที่ :
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมต้อมรับ นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ในโอกาศที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในจังหวัดอ่างทอง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
จังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง " เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นำโดย นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณปากคลองบางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
04 ก.ย. 61 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ PDF icon แผนปี 62.pdf
27 ส.ค. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 27 ส.ค. 61.zip
21 ส.ค. 61 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 21 ส.ค. 61.zip
26 ก.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
10 ก.ค. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 10 ก.ค. 61.zip

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเจตจำนงสุจริตเรื่องการต่อต้านทุจริตของสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง

PDF icon phothong.pdf

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

PDF icon 20180328_044530.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

PDF icon 20180326_025518.pdf

รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

PDF icon 20180326_025338.pdf

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)"

PDF icon 20180315_073120.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
5/58 File 5. สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 4-2558 แก้ไข.docx

4/58

3/2558

2/2558
2/2558

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature