ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
นางกาญจนา  นาพูลผล
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ประธานการประเมินผลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ระดับจังหวัด พร้อมคณะ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562
รพ.สต.คลองขนาก อ.วิเศษชัญชาญ และ รพ.สต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 จังหวัดอ่างทอง
นำโดยนายเรวัติ  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบักทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ บรมราชินี
ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

การใช้ประโยชน์จากสารสกัดจากกัญชาในทางการแพทย์ แบ่งการใช้ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. ใช้ประโยชน์ได้จริง เนื่องจาก "มีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนที่ชัดเจน" คือ
- ภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ที่ได้รับยาเคมีบำบัด
- โรคลมชักที่รักษาหายยากและดื้อต่อยารักษา
- ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
- ภาวะปวดอันเนื่องมาจากเส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติ ที่ใช้วิธีรักษาอื่นๆแล้วไม่ได้ผล

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 9 เมษายน พุทธศักราช 2562 เวลา 08.00-12.00 น
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
นายทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
พร้อมด้วย คณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 
ร่วมงาน ทำบุญ ดับเทียนชัย เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
ณ พระอุโบสถวัดไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
07 มิ.ย. 61 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 7มิ.ย.61.zip
24 พ.ค. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 24 พ.ค. 61.zip
24 พ.ค. 61 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง รถพยาบาล 24 พ.ค. 61.zip
17 พ.ค. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Package icon ประกาศร่าง17 พ.ค. 61.zip
05 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ออกกำลังกาย 180 ชุด PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

PDF icon 20180110_020901.pdf

แต่ตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

PDF icon 20180104_084911.pdf

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบ 61 ของสาธารณสุขอำเภอป่าโมก

PDF icon แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 .pdf

สำเนาประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก

PDF icon สำเนาประกาศกระทรวงสาธารณสุข.pdf

แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริตของสาธารณสุขอำเภอป่าโมก

PDF icon แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริต.pdf

หน้า

sex izle - porno izle - türkçe porno - mobil porno - sikiş
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature